Finansnyt

De amerikanske husholdningernes nettoformue

Grafen herover viser nettoværdien af de amerikanske husholder i procent af deres disponible indkomst kvartårligt siden 1952 med angivelse af de officielle recessionsperioder med gråt.