Finansnyt

De irske huspriser falder fortsat

Chartet herover viser udviklingen i de irske huspriser på årsbasis. Fra et lavpunkt medio 2009 var der tale om en bedring i udviklingen indtil starten af 2011. Men siden har priserne igen vist faldende tendens, og prisudviklingen var i februar negativ med 17,8% p.a. Hvis man ser på selve index værdien (chartet nederst), så er det tydeligt, at bedringen i prisudviklingen fra medio 2009 til primo 2011 i virkeligheden kun var udtryk for, at nedgangen aftog i styrke. Denne kurve viser, at udviklingen i priserne har været negativ siden toppen i 2007. 1. januar 2005 er sat til 100, så priserne er lige nu 35% under priserne fra 2005.