Finansnyt

De kinesiske renter stiger markant

De kinesiske 5 årige renter (den hvide kurve) stiger markant, hvilket især tilskrives en øget risiko for, at en eller flere af de store investeringsfonde vil kollapse og trække banker med i faldet. Der er dog også en vis sammenhæng med udviklingen i inflationen (den gule kurve), men den seneste rentestigning synes ikke at kunne forklares af inflationsudviklingen.