Finansnyt

De rige er blevet meget rigere i USA


Grafen herover viser, hvordan direktørlønningerne er steget i forhold til 1970, efter at man har justeret for inflation. Den gennemsnitlige direktørløn er steget 430%, mens en gennemsnitlig ansat kun er steget 26%. Grafen herunder viser hvordan andelen af landets indkomst tilfalder 0,1% af de allerhøjest lønnede. I Frankrig og Japan udgør denne 0,1% gruppe af befolkningen godt 2% af den samlede indkomst, mens den i USA udgør over 8%.