Finansnyt

De største internationale lufthavne

Grafikken herover fra The Economist viser størrelsen af de store internationale lufthavne i forhold til det byområde, som de tilhører (y-aksen) sammenholdt med afstanden til bymidten (x-aksen). Cirklen viser antallet af passagerer i 2012, mens det røde felt viser andelen af passagerer i transit.