Finansnyt

Den japanske betalingsbalance på vej mod nul

Grafen herover viser udviklingen i den japanske handels- og betalingsbalance siden 1985. 12 mdrs. snittet for handelsbalancen (den optrukne røde linie) viser nu et solidt underskud, og 12 mdrs. snittet for betalingsbalancen (den optrukne grønne linie) synes på vej mod nul eller minus for første gang i den historik, vi har adgang til. Det følger dog i kølvandet på den massive nedgang i japanere i den arbejdsduelige alder, som er vist som den gule linie, der siden toppen i midten af 1990’erne er faldet fra over 87 mio. til nu under 80 mio., og som fortsat er på vej nedad.