Finansnyt

Den japanske gældsbyrde vokser markant

Grafen herover viser udviklingen i den kombinerede offentlige gæld, og hvad der forventeligt sker, hvis renten er uændret, og hvis renten øges 2% i 2015. Problemet er stort nok, som det ser ud i denne graf, men hvis man samtidig forholder sig til, at den japanske demografi allerede er under en voldsom forandring, så øges vanskelighederne betragteligt. Billedet herunder viser udviklingen i den arbejdsdygtige alder i Japan indtil 2060.