Finansnyt

Den japanske realløn falder

japan050214

Grafen herover viser udviklingen i de japanske husholdningers realindkomst (den rød/grønne kurve). De seneste tal for ultimo 2013 viser et årligt fald på 1,7%. Ser vi på hele perioden siden primo 2004, så er der tale om en stilstand. Gennemsnittet for hele perioden er nemlig nul. Det kan på den baggrund blive vanskeligt at fastholde en vækst i detailsalget på 2,6%, som var tallet for  december (de lyseblå søjler).