Finansnyt

Den reelle udvikling i kommercielle lån i USA


Grafen herover viser udviklingen i kommercielle og industrielle lån i amerikanske banker justeret for både befolkningsvækst og inflation.