Finansnyt

Den spekulative boble

margin181213

Grafen herover viser størrelsen af køb på margin i det amerikanske aktiemarkedet sammenholdt med landets BNP (den hvide kurve). Vi er også iflg. denne kurve i en spekulativ boble, selv om kurven ikke er helt oppe ved de tidligere toppe. Men i historisk sammenhæng viser det noget om markedets spekulative situation – ikke mindst når denne kurve sammenholdes med S&P 500 indexet (gul linie).