Finansnyt

Det amerikanske produktions overtal forsvinder


Grafen herover viser antallet af arbejdere fra 15 til 64 år i forhold til samtlige indbyggere i hhv. USA og Europa. Det fremgår tydeligt, at USA har kunnet levere højere vækstrater som følge af højere deltagelse i arbejdsmarkedet. Men dette forsping er nu på vej til helt af forsvinde. Der var en 10% forskel i 2000, som i 2009 er blevet indsnævret til under 2%. Grafen bygger på tal fra OECD.