Finansnyt

Det går ikke stærkt nok med at øge udbyttet

Et studie af PLOS one viser, at med den nuværende stigning i efterspørgslen på korn og andre afgrøder, så vokser produktionen ikke tilstrækkeligt frem mod 2050. Det skyldes både ændrede spisevaner (øget forbrug af kød), stigning i jordens befolkning og forbrug til bioethanol. Studiet indikerer, at produktionen af de 4 store afgrøder, majs, ris, hvede og sojabønner, stiger med mellem 0,9% og 1,6% om året, men at der er brug for en stigning på 2,4% årligt frem mod 2050 for at tilfredsstille efterspørgslen iflg. de opstillede mål. Hele studiet kan ses via dette link: Yield Trends Are Insufficient to Double Global Crop Production by 2050.

I graferne herunder vises udviklingen i udbyttet på majs, hvede og sojabønner i procent per år. De røde områder angiver tilbagegang.