Finansnyt

Det globale energiforbrug i forhold til BNP


Brugen er energi globalt og i vigtige lande. Udregningen er foretaget af BP og vist i The Economist og viser tons of olie per. 1000$ BNP. Det interessant er – udover at kurverne generelt er faldende – at der er en klar tendens til næsten ensartet forbrug.