Finansnyt

Det ligner altså fortsat oplæg til en top…

spx180214

Grafen herover viser øverst S&P 500 indexet og derunder tre indikatorer, der er udarbejdet på baggrund af markedsudviklingen. Den blå kurve er forholdet mellem 52 ugers nye toppe og bunde i form af et 1 måneds gennemsnit. Den grønne kurve er en advance/decline linie over 3 måneder og den nederste angiver antallet af aktier over 200 dages gl. gns. Alle tre kurver viser aftagende styrke i forbindelse med den aktuelle optrend i S&P 500 indexet øverst (læg mærke til retningen på de grå linier – aktiemarkedets er stigende, de andre peger nedad). Det er et tegn på, at vi nærmer os (eller er ved) en top, da styrken aftager på trods af stigende aktiekurser. Flere aktier deltager i optrendens sidste del.