Finansnyt

Det menneskelige udviklingsindex fra FN

FN har siden 1990 kalkuleret et menneskeligt udviklingsindex, der i højere grad tager højde for fødselsbetingelser, levestandard, uddannelse o.lign. og ikke bare vurderer landene ud fra deres BNP. Udviklingen i dette index viser, at kun to lande (Zimbabwe and Lesotho) har haft en negativ udvikling siden 1990. Grafen herover er lavet af The Economist og viser udviklingen i udvalgte lande med Norge i spidsen. Den røde cirkel viser tallet korrigeret for uligheder i samfundet. FNs seneste rapport kan ses herunder.