Finansnyt

Dow Jones indexet målt i guld over 200 år

Grafen herover viser forholdet mellem det amerikanske aktieindex (Dow Jones Ind. Ave.) og guld siden 1800. Der er tale om en logaritmisk y-akse, således at den procentvise udvikling er ens over hele kurven. Det er også vores formodning, at Dow/guld forholdet ultimativt skal mod bunden af intervallet. Spørgsmålet er blot, hvad der kommer før det?