Finansnyt

En af årsagerne til det svage opsving

Grafen herover fra Barclays viser udviklingen i real indkomsterne i USA efter hver af recessionerne fra 1973 og frem. Der er altså tale om udviklingen i indkomsten renset for inflation, og det ses tydeligt, at den aktuelle udvikling (den røde linie) er svag i forhold til udviklingen fra de tidligere recessioner. Da privatforbruget fortsat udgør en stor andel af økonomien, så er det naturligvis betydningsfuldt, at de private indkomster stiger.