Finansnyt

En mulig boble i US high yields

Grafen herover viser med gult prisudviklingen i IShares high yield corporate bond fund, mens den hvide linie angiver antallet af kontrakter, der viser en markant interesse for disse spekulative instrumenter i et forsøg på at få afkast i en lavrentetid. Det ligner i hvert fald oplægget til en boble, selv om det jo altid er vanskelig at fastslå, hvor ekstrem en situation kan blive.