Finansnyt

Energiforbruget per indbygger

Grafen herover illustrerer ved hjælp af y-aksen energiforbruget for udvalget lande per indbygger (tal i kilogram) sammenholdt med BNP per indbygger i $ i x-aksen. Grafen bygger bl.a. på tal fra Verdensbanken og er med udgangspunkt i 2010.