Finansnyt

Er den 10 årige tyske rente i stort sidelæns interval?


Der er flere tegn på, at den opadrettede trend i obligationsmarkedet (nedtrenden i den lange rente) lader vente på sig. Især udviklingen i det amerikanske marked er bekymrende ud fra betragtningen af, at der kun er tale om en pause i trenden. Det kan medføre, at f.eks. den 10 årige tyske rente i måneder endnu vil befinde sig i et sidelæns interval, før nedtrenden fortsætter. Det kunne f.eks. udvikle sig til en triangel, som stipuleret i chartet herover, hvilket kan resultere i en kortvarig test over 3.50%, før nedtrenden bryder igennem igen og sender renten under bunden fra primo 2009.