Finansnyt

Er vi på vej mod et nyt Bretton Woods?

Mod 2. verdenskrigs slutning (i 1944) samlede de allierede sig for at udvikle et nyt valutasystem, der skulle forhindre en gentagelse af 1930’ernes finansielle krise. En artikel i Bloomberg diskuterer muligheden for, at vi er på vej til et nyt valutasystem. Argumentet er, at valutasystemerne ofte går til grunde, hvis enten landede ikke er i stand til at betale enhver sit, eller hvis kreditorerne føler, at de ikke længere bliver betalt i penge, som de kan have tillid til. Artiklen argumenterer, at den første situation er opstået i eurozonen (gældsproblematikken – især tydeligt i Grækenland) og den anden situation risikerer at udvikle sig i forholdet mellem USA og Kina, hvis kineserne ikke længere har tillid til dollarkursen. Læs artiklen og bedøm selv:

Bloomberg artikel