Finansnyt

Eurokrisen i sammenligning med andre valutaunioner

En opløsning af eurozonen vil ikke være en førstegangs foreteelse. Faktisk er alle tidligere valutaunioner mellem selvstændige nationer blevet opløst. Grafen herover viser opløsningen af tidligere valutaunioner siden 1900 med angivelse af tidspunktet (x-aksen) og størrelsen målt i landenes BNP (y-aksen). Læg mærke til, at en opsplitning af eurozonen vil være den absolut største i relativ forstand. Flere oplysninger i artiklen herunder:

VOX artikel af Jens Nordvig, Nomura