Finansnyt

Færre kvinder på arbejdsmarkedet i USA

Denne opgørelse fra econompicdata.com viser, at den 5 årige ændring i antallet af kvindelige beskæftigede i USA er negativ. Det er første gang siden kvinder kom ind på arbejdsmarkedet i større tal efter anden verdenskrig. Grafen viser en sammenligning mellem realudviklingen i BNP i USA, hvilket viser en tæt sammenhæng til udviklingen i de kvindelige beskæftigede. Er det kvinder, der bliver trukket ind på arbejdsmarkedet, når det går godt i økonomien? Eller har kvindernes indtræden på arbejdsmarkedet givet grundlag for en stærk økonomi?