Finansnyt

Fordelingen af det amerikanske bruttonationalprodukt


Figuren herover viser, hvor udviklingen har været i det amerikanske BNP siden 2007 – altså dér hvor højkonjunkturen toppede. Det grå felt viser recessionen, og de lodrette søjler viser fordelingen af den private og offentlige forbrug og investering samt nettoeksporten af varer og tjenesteydelser.