Finansnyt

Forskellen mellem forventning og udfald på aktiemarkedet

Grafikken herover bygger på tale fra Bloomberg og viser forskellen mellem forventningen til S&P500 indexet blandt Wall Street strategerne og så det endelige udfald på aktieindexet. De blå søjler viser, hvor meget strategerne overvurderede markedet og de røde søjler er de år med angivelse af procent, hvor strategerne var på pessimistiske.