Finansnyt

Forvent ikke, at privatforbruget trækker væksten i USA

Et nyt studie fra den amerikanske centralbanks distriktskontor i St. Louis advarer mod at tro, at det er det amerikanske privatforbrug, der i samme omfang som tidligere er i stand til at agere lokomotiv for væksten. Grafen herover viser privatforbrugets andel af BNP, der siden 1950’erne er steget fra lige over 60% til senest lige over 70%. St. Louis Fed. mener, at hvis væksten skal i gang, så skal den komme fra andre kilder – bl.a. eksporten. Yderligere oplysninger i dette link:

St. Louis Feds. analyse