Finansnyt

Gælden vokser, væksten svigter

 

Grafen herover viser væksten i Japan som den grøn/røde kurve. Den er stadigvæk negativ og har vist skiftende tendens i over 10 år, mens det japanske samfund har været ramt af deflation. Men gælden er vokset. Den røde kurve viser udviklingen i den japanske gæld og den blå kurve viser bruttogælden i forhold til BNP, som nu er betydeligt over 200% iflg. IMF. En af hovedårsagerne til, at det kan lade sig gøre, er, at den hovedsagelig er indenlandsk finansieret.