Finansnyt

Gældskrisen kan også ramme Japan


Figuren herover viser tydeligt, at der er et voksende misforhold mellem udviklingen i statens indtægter og udgifter i Japan. Det har ført til, at den japanske statsgæld nærmer sig 100% af BNP. Modsat de flest vestlige lande, så er den japanske statsgæld indenlands. Problemet er, at hvis renten stiger til 3,5% eller mere, så vil gældsforpligtelserne opbruge hele skatteindtægterne, som figuren herunder viser.