Finansnyt

Gætværk bag 390 mia. $

New York Times Dealbook beskriver den verserende sag mellem JPMorgan og 2 tradere, der er anklaget for at have pådraget banken et tab på 6 mia. $. Det drejer sig om handel med de såkaldte derivater, som er finansielle kontrakter, der typisk ikke handles på en børs, og hvorom der således kan herske tvivl om prisen. Det er også tilfældet i den aktuelle sag, hvor meget at striden drejer sig om, hvorvidt de handlede derivater er korrekt prissat. Det er for os at se endnu et bevis på den tikkende bombe, som disse udgør i forhold til finansmarkederne generelt, da der i høj grad jo er tale om kæmpemæssige og til dels uregulerede positioner. Alene JPMorgan øgede alene i 1. kvartal 2012 sin beholdning af derivater med 390 mia. $. Der er vist ikke noget at sige til, at mange udtalelser fra den amerikanske centralbank netop handler om, at man bør løse problemet med “too big to fail” – altså at bankerne bliver så store, at de kan vælte hele samfundet. Flere oplysninger i dette link:

New York Times Dealbook artikel