Finansnyt

Har Schweiz en boligboble?

swiss200314

Grafen herover viser udviklingen i det schweiziske boligmarked. Den hvide kurve viser det såkaldte boligboble index fra UBS. Dette index er ved at være i den modsatte ende af skalaen i forhold til 2000/2001. Det er klart, at de meget lave renter er med til at skubbe til udviklingen. Den blå linie viser udviklingen i den schweiziske centralbanks styrerente. Kurven er vendt på hovedet, hvilket altså betyder, at en stigning i linien svarer til et fald i renten. Det viser tydeligt sammenhængen til udviklingen i boligmarkedet. Når renten falder (den blå kurve stiger), så stiger boligmarkedet. Til orientering er også vist udviklingen i schweizerfrancen (den gule  linie). Her er brugt Bank of Englands udregning af den effektive valutakurs.