Finansnyt

Husholdningernes gæld i Canada når nye højder

Grafen herover viser udviklingen i de canadiske husholdningers gæld i forhold til deres disponible indkomst siden 1990. På godt 20 år er gælden steget fra lige under 90% til nu over 160%, hvilket er tæt på at bringe den canadiske gældsbyrde op på det niveau, som de amerikanske husholdninger havde op til finanskrisen. I 2007 nåede de amerikanske husholdninger op på et niveau på 170% af deres disponible indkomst. En stor del af gælden er relateret til boligen, hvilket naturligvis gør dem sårbare overfor større fald i boligpriserne. Flere oplysninger i dette link:

CTV news artikel