Finansnyt

Hvedelagrene falder fortsat, men…


De globale hvedelagre falder i forhold til de rekordstore lagre i 1. halvår af 2010 (blå kurve). I forhold til den historiske udvikling er der dog stadigvæk tale om store lagre, idet gennemsnittet er på 623 i forhold til det aktuelle 853 niveau i perioden siden 1990 (den vandrette stiplede blå linie).