Finansnyt

Inflationen i eurozonen er nu under 2% målet

Den europæiske centralbank opererer jo med et 2% mål for inflationen i eurozonen, men den første opgørelse af inflationen for februar viser et fald til 1,8%, som den grønne kurve viser. Det er fald fra 3% i slutningen af 2011. Det sker samtidig med, at arbejdsløsheden fortsat stiger. Den gule kurve viser arbejdsløsheden i eurozonen. Kurven er vendt på hovedet for at illustrere sammenhængen med inflation. Det vil altså sige, at en faldende linie betyder stigende arbejdsløshed, der efter de seneste tal var på 11,9%, hvilket er ny rekord for eurozonen.