Finansnyt

Ingen stigning i den globale temperatur

Spiegel Online skriver, at befolkningens fokus på klima forandringerne er aftaget, og det kan til dels skyldes finanskrisen (de økonomiske forhold vejer tungere), og det faktum, at der ikke er sket en så dramtisk forandring i den globale temperatur, som tidligere beregninger tydede på. Faktisk er den globale gennemsnits temperatur ikke steget over de seneste 15 år. Flere oplysninger i dette link:

Spiegel Online artikel