Finansnyt

Irlands renteforpligtelser stiger markant


Figuren herover sammenligner udviklingen i de irske offentlige butto rentebetalinger (rød linie – kilde OECD) og den kvartalsvise BNP i 2005 priser (blå kurve). Mens BNP arbejder i den forkerte retning, så stiger rentebyrden, og den vil naturligvis ikke blive mindre fremadrettet, idet budgetunderskuddet er voldsomt stigende samtidig med, at renten på de 10 årige statsobligationer i dag handles over 8%. Se også dette indlæg:
http://www.teknisk-analyse.dk/blog/index.php?id=lv1