Finansnyt

Japan vil til at købe ESM obligationer

Den japanske regering planlægger at starte opkøb i de europæiske ESM obligationer – altså de obligationer, som er udstedt af den Europæiske Stabilitets Mekanisme – som et yderligere forsøg på at svække yennen. Grafen herover viser med den hvide linie udviklingen i de japanske valutareserver (opgjort i USD), mens de gule søjler viser de japanske investeringer i amerikanske statsobligationer (også i USD). Flere oplysninger i dette link:

Bloomberg artikel