Finansnyt

Kina bygger fortsat på livet løs

Grafen herover viser forbruget af cement i tons per indbygger per år. Den røde linie viser det kinesiske forbrug, der fortsat er kraftigt stigende og f.eks. er mere end tre gange højere end i Tyskland og syv gange højere end i Tyskland.