Finansnyt

Kina er største udleder af CO2

Kina har øget sin CO2 udledning betragtelig siden 2002 til 8.89 milliarder tons og ligger sig over både USA og Europa. Det skal ses i lyset af, at Kinas befolkning er større end både USA og Europa. En vigtig kilde til CO2 udslip er kul. Her har Kinas afhængighed af kul pr. kineser været faldende fra 80’erne til 2002 som vist i grafen nedenfor. Denne tendens ser imidlertid ud til at være fladet ud. Dermed risikerer stigningen i CO2 udslippet at fortsætte i takt med den økonomiske vækst og øget velfærd blandt kineserne.