Finansnyt

Kinas flash PMI index faldt til 48,0 iflg. HSBC (opdateret)

Den foreløbige udregning af det kinesiske PMI index fra HSBC viste et markant fald fra 51,0 til 48,0 i november (se chartet herover). Tallet bygger på 75%-80% af de samlede adspurgte, så selv om det ikke er det endelige tal, så viser det retningen. Det officielle PMI index offentliggøres 1. december og ventes at vise et fald til 49,9. Grafen øverst viser med rød linie det officielle PMI index, der senest viste 50,4 for oktober. Med blå linie er vist Shanghai Composite aktieindexet og med sort linie den årlige vækstrate (senest 9,1%). Den grønne kurve viser den årlige udvikling i den ledende indikator, der seneste igen er begyndt at knække nedad efter en periode siden medio 2010 med stabilisering. Den seneste rapport fra Markit om HSBCs kinesiske PMI flash index kan downloades herunder:

Markit HSBC flash PMI rapport