Finansnyt

Kraftig fald i antallet af børn mange steder

Grafen herover viser antallet af børn under 15 år i udvalgte lande (tal i mio.). Antallet af børn i Japan har været støt faldende gennem mange år og er nu under 13% (den røde linie), hvilket er meget lavt internationalt set (i USA er det samme tal tæt på 20% (den hvide linie, der fortsat viser stigning). Virkningen af den kinesiske et-barns politik er også meget tydelig i grafen (den gule linie), mens opløsningen af sovjetunionen slår kraftigt igennem i det russiske antal børn (den grønne linie).  Bemærk, at de japanske og russiske tal (rød og grøn) relaterer sig til y-aksen på venstre side af grafen. Den blå linie øverst er udviklingen i børneantallet i Indien, der altså er ca. 1½ gange det kinesiske og årsagen til, at det indiske befolkningstal vil overhale Kina.