Finansnyt

Kraftigt fald i det australske PMI index

Det australske PMI index faldt markant i april. Industridelen faldt til 43,9 og orderne faldt endnu mere til index 42.0 (hhv. den blå og den punkterede blå linie). Det australske aktieindex viser endnu ikke svaghedstegn (sort linie), og den australske dollar kun i beskedent omfang (rød linie). Men det er vores opfattelse, at den australske dollar p.t. er unaturlig høj værdisat. Væksten risikerer at komme nedad nu (den grønne kurve), idet væksten normalt skygger udviklingen i PMI indexet. Reserve Bank of Australia satte også på den baggrund renten ned med 0,50% til 3.75%. Der var kun ventet en nedsættelse af renten med 0,25% (se grafen herunder).