Finansnyt

Lånemassen i USA falder fortsat


Størrelsen på lånemassen i USA viser fortsat nedgang, som figuren herover viser. Vi må understrege, at der er foretaget en regulering i tallene for forbrugerlånene i april 2010, da der skete en ændring af opgørelsesmetoden, som medførte et markant hop i niveauet, hvilket naturligvis var en statistisk ændring og ikke en ændring af de faktiske forhold. Figuren herunder viser, hvordan kurven for forbrugerkreditterne er reguleret.