Finansnyt

Lønudviklingen i Japan kan ikke følge med

Thomson Reuters viser denne graf, hvor inflationen er begyndt at tikke opad (den mørke linie). Men grafen viser også, at den japanske lønudvikling ikke kan følge med (den gule linie). Det betyder en ny periode med negativ reallønsudvikling (vist i de grå felter).