Finansnyt

Majs såning i USA langt bagefter normalen

Grafen herover viser tilsåning af majs i USA, der i øjeblikket med 5% (den hvide linie nederst) efter seneste rapport er langt bagefter normalen. De øvrige linier viser tilsåningen i årene tilbage til 2005, jvnf. farvekoden øverst til venstre i grafen.