Finansnyt

Mario Draghis ‘hovedpine’

ECB fører 1 pengepolitik, der skal matche 17 landes finanspolitik. Det er en uholdbar konstruktion, hvilket er blevet synligt i forbindelse med finanskrisen. Selvom der føres én pengepolitik, står de respektive lande overfor forskellige renteniveau, hvilket påvirkes af landenes kreditvurdering og økonomiske forhold. Lande som Spanien og Italien har en lånerente, der er næsten dobbelt så stor som Frankrig og Tyskland på nyudlån til virksomheder på under €1 million med en løbetid på 1 til 5 år. Det er vist i grafen ovenfor. Det stiller dem i en dårlige konkurrencesituation og nedenstående graf viser, at misligholdelsen af lånene er støt stigende i Italien og Spanien. I følge BNP Paribas estimater vil denne tendens fortsætte. Derfor har ECB chef Mario Draghi også påpeget, at der er udfordringer med at få likviditet ud til små- og mellemstore virksomheder i de ‘perifere’ Euroland. Derfor overvejer ECB alternative instrumenter til at sikre, at virksomhederne får adgang til kapital. Spørgsmålet er, om ECB  selv vil påtage sig yderligere risici i lånemarkedet eller vil involvere den Europæiske Investeringsbank?