Finansnyt

Markedet er hastigt ved at vende rundt på AUD-indstillingen

Grafen herover viser den spekulative nettoposition i det amerikanske futuresmarked på AUD/USD. Der har været en (overdreven) positiv indstilling til valutaen det meste af tiden siden finanskrisens kulmination. Det kommer til udtryk ved, at der har været en stor overvægt af spekulative købspositioner (den grønne del af kurven). Det har også ført til en markant stigning (og overvurdering) af AUD/USD forholdet (den blå linie). Men denne indstilling er nu ved at vende brat. Vi kan konstatere, at der ved opgørelsen i weekenden pludselig var godt 35.000 flere salgs- end købskontrakter blandt spekulanterne.