Finansnyt

Nokia aktien virker svag – også relativt til Ericsson


Udviklingen i Nokia aktien er negativ. Der er tale om en negativ trend på lang sigt, og vi må samtidig fastslå, at aktien siden medio 2010 kun viser et sidelæns interval, der nu har fanget trenden i form af 50 dages gl. gns. Desuden testede aktien modstand ved 8.40 niv. og er tæt på den skrå toplinie (rød stiplet linie) ved 8.85 niv. Risikoen er derfor, at nedtrenen er på nippet til at fortsætte under bundzonen ved 6.65-6.70 niv. (den nederste stiplede orange linie). Herunder viser vi udviklingen i Nokia (rød kurve) sammenholdt med Ericsson aktien (blå kurve), og her bruges Stockholm børsen. Det er tydeligt, at der har været en langt ugunstigere udvikling i Nokia relativt til Ericsson gennem flere år. Den nederste kurve viser den relative forskel på aktierne (Ericsson – Nokia) og fra en negativ forskel er der nu en positiv, idet Ericsson nu er dyrere end Nokia. Der er faktisk oplæg til, at denne forskel kan blive yderligere forøget.