Finansnyt

Nominel og real udvikling i forskellige råvarer

oil310314

Grafen herover viser iflg. nowandfutures.com den nominelle udvikling i den amerikanske WTI råolie (den sorte linie) sammen holdt med udviklingen korrigeret for forbrugerpriser (den blå linie) og for producentpriser (den grønne linie). Graferne viser tydeligt, at i realpriser er råvarerne ikke steget nær så meget, som de nominelle priser giver udtryk for. Det hænger naturligvis både sammen med, at vi nu er i en disinflationsperiode, og at vi ved de tidligere prisstigninger i slutningen af 1970’erne og starten af 1980’erne var i en højinflationsperiode. Der er flere tilsvarende grafer herunder:

copper310314

Kobber

wheat310314

Hvede

corn310314

Majs