Finansnyt

Oliens ‘basiseffekt’ på inflationen er negativ i juni


Inflationen i USA er gået fra at være negativ i 2009 til at ligge over 2%. Det kan tilskrives de såkaldte ’basiseffekter’ fra stigningen i de volatile fødevarer og energipriser. Nederste del af grafen viser de betydeligt bidrag olieprisstigningerne har leveret til inflationen i første 4 måneder af 2010. Disse bidrag forsvinder i de kommende inflationstal for juni, hvor nederste graf viser en negativ årlig vækst i juni måned og også i juli med nuværende niveau for olien. Så vil presset være nedad på inflationen, hvilket også er tendensen i den underliggende inflation, hvor kerneinflationen uden fødevarer og energipriser, har tendens været aftagendei 2010 (rød graf øverst).