Finansnyt

Omsætningshastigheden i pengemængden falder i USA


Grafen herover viser udviklingen i omsætningshastigheden i den amerikanske pengemængde M1 udregnet af St. Louis Fed. Denne indikator er sandsynligvis et af værktøjerne, som gør Fed. mindre bekymret for, at der er tale om en løbsk inflation. De ses jo tydeligt, at der ikke er tale om en større omsætningshastighed på trods af de gennemførte kvantitative lempelser. Faktisk viser indikatoren igen en uheldig drejning nedad, som mere antyder, at Feds. udpumpning af penge går til at afbetale eller opbygge likvide beholdninger.